Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Älandsbro Allmänna IK
För både stora och små
Fotboll
Bollen – är kanske världens mest populära leksak. Fotboll är världens största sport. Fotbollen är hela jordens egendom. Samma regler gäller på Kanarieöarna, London, Brasilien, Nordpolen som i Älandsbro.

Fotboll är inte bara prestationer, poäng, vackra mål och stolta segrar. Fotboll är framförallt glädje och sammanhållning i både med- och motgång samt kamratskap och hänsynstagande till andra.

Fotboll har inga gränser och raderar ut olikheter mellan människor som få andra aktiviteter. Alla har en ålats i fotbollens gemenskap.

Inom Älandsbro AIK är det allra viktigast att framhålla glädjen.Vi bygger vårt arbete och förhållningssätt på den grunden.´

ÄAIK:s främsta syfte är att:
 • Bedriva ungdomsverksamhet i alla åldersklasser för både flickor och pojkar
 • Bedriva en verksamhet där gemenskap, glädje och kamratskap prioriteras
 • Utveckla varje spelares möjlighet att bli en bättre fotbollsspelare
 • Låta fler ta del av den glädje som finns kring ett fotbollslag
 • Arbeta för att stärka individens självkänsla
 • Förhindra och motverka utslagning genom att alla ges tillfälle att delta
 • Få fler att spela och hålla på med fotboll längre
 • Ta vara på föräldrars engagemang och kunskaper
 • Ge möjligheter till en meningsfull fritidssysselsättning
 • Verka för säkra transporter i samband träning och matcher
 • Verka för en demokratisk fostran
 • Verka för jämställdhet och jämlikhet´
 • Arbeta aktivt för att motverka alkohol, droger och dopning
För att uppnå dessa mål krävs:
 • En väl fungerande organisation
 • En genomtänkt verksamhet och en ekonomi i balans
 • Nyrekrytering av spelare bl.a. genom samarbete med Älandsbro skola
 • En utbildningsplan
 • Välutbildade och motiverade ledare/tränare
 • Engagemang och intresse från föräldrar/supportrar
 • Goda träningsmöjligheter