Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Älandsbro Allmänna IK
För både stora och små
Medlemsavgifter och spelaravgifter 2018
2018-05-07 12:06
Vi är sena ut med denna information, men vi behöver så fort det går, få in medlems och spelaravgifter. Helst innan den 30/4.

Medlemsavgifter och spelaravgifter

Det är nu dags att betala medlemsavgiften och spelaravgift för 2017

Medlemsavgift för enskild medlem är 200 kr per år. För familj är avgiften 400 kr.


Spelaravgifter är 400 kr för spelare i seriespel-Kompisligan.  
Spelaravgifter är 250 kr för spelare i kvartersen. 

Att vara medlem i klubben är en förutsättning för att få delta i seriespel och att få ta del av föreningsförsäkringen.

Medlemsavgiften och spelaravgift skall vara betald till senast den 30 april. Betala gärna så fort som möjligt för att vara säker på att spelaren omfattas av försäkringen.

Bankgironummer :       220-8171

Viktigt att vara noga med att ange namn och födelseår på spelare vid betalning. Vid familjemedlemskap, ange även namn på vuxna (ålder behöver ej anges).

 

Varför är vi då sena ut med denna information? Som jag tidigare nämnt tittare vi på andra och bättre alternativ för vår hemsida. Vi har tagit ett beslut om att byta, men vi har inte hunnit med att iordningsställa den nya sidan innan medlemsavgifterna och spelaravgifterna skall vara inne. 


Nyhetsarkiv